top of page

國際賽事 - 2012年度

26 - 28 / 10 / 2012

第七屆全國木球錦標賽2012

地點:中國安徽省池州市

20 / 10 / 2012

2012廣州木球邀請賽

地點:中國廣州

28 / 9 - 2 / 10 / 2012

第十一屆日本國際公開賽2012

地點:日本福島

28 / 8 - 3 / 9 / 2012

顎爾多斯那達慕大會木球邀請賽

地點:蒙古

26 / 8 - 1 / 9 / 2012

第十六屆馬來西亞木球公開賽2012

地點:馬來西亞

26 / 8 - 1 / 9 / 2012

第五屆世界木球錦標賽2012

地點:馬來西亞

16 - 22 / 6 / 2012

第三屆海陽亞洲沙灘運動會2012

地點:中國海陽

1 - 4 / 6 / 2012

第12屆新加坡獅子盃國際公開賽2012

地點:新加坡

Please reload

bottom of page